ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

Základní informace

Pomalu rozpustná minerální hnojiva (Slow Release Fertilizer) SILVAMIX®, SILVAGEN® a SILVAFORM® jsou speciální plná hnojiva s vysokým obsahem živin. Ty se z nich pozvolna a dlouhodobě uvolňují po dobu minimálně 2 let. Hnojiva jsou určena k hnojení a dohnojování široké škály kultur, především víceletých. Vyrábějí se v tabletách různých hmotností a v prášku.  

Hnojiva obsahují hlavní živinu - dusík - ve formě močovino-aldehydových kondenzátů (Ureaform), vyznačujících se různou rozpustností ve vodě v závislosti na délce polykondezátového řetězce. Poskytují zdroj pomalé dusíkaté výživy. Na počátku hnojení se nevytváří nežádoucí vysoká koncentrace dusíku v půdním roztoku a nezvyšují se jeho ztráty z půdy. Výraznou předností hnojiv SILVAMIX®, SILVAGEN® a SILVAFORM® jsou málo rozpustné podvojné fosforečnany draselnohořečnaté, které zaručují pozvolné uvolňování i dalších základních živin: fosforu, draslíku a hořčíku. Snížená rozpustnost všech živin v hnojivech je tedy způsobená chemickými vlastnostmi účinných látek a není v principu ovlivněna fyzikálními úpravami hnojivé hmoty - např. tabletováním. Z tohoto důvodu se zásadně neliší rychlost rozpouštění živin z tablet a z práškové formy. 

Podvojné fosforečnany obsažené v hnojivu vykazují významnou pufrovací schopnost v oblasti neutrálního až slabě alkalického pH. To příznivě ovlivňuje i pH půdního výluhu v místě aplikace hnojiv, především u kyselých a silně kyselých půd. Tato vlastnost společně s efektem dlouhodobého uvolňování živin, které vylučuje ekologickou zátěž prostředí předurčuje hnojiva SILVAMIX® , SILVAGEN® a SILVAFORM® k použití v oblastech s vysokým imisním zatížením. Uplatňuje se i chemotropismus rostlin. Živiny jsou využívány nejenom po dobu jedné vegetace, ale i po dobu vegetací následných. Důsledkem nízké rozpustnosti je dobrá využitelnost živin z hnojiv SILVAMIX®, SILVAGEN® a SILVAFORM® a jejich eliminace průniku do povrchových a spodních vod. To má značný význam při možné a bezpečné aplikaci v oblastech ochrany vodních zdrojů. V evropských klimatických podmínkách se živiny z pomalu rozpustných hnojiv řady SILVAMIX®, SILVAGEN® a SILVAFORM® uvolňují v závislosti na vodních srážkách a teplotě po dobu minimálně dvou let.
 

Kombinace vysokého obsahu živin v hnojivech SILVAMIX®, SILVAGEN® a SILVAFORM® a jejich omezená rozpustnost zvyšuje významně jejich využitelnost. Hnojiva neobsahují nežádoucí příměsi ani chloridy. Souborem všech svých vlastností minimalizují negativní dopady klasických rychle rozpustných průmyslových hnojiv (Fast Release Fertilizer) na životní prostředí a jsou tak k němu velmi šetrná.

Tabletovaná forma hnojiv řady SILVAMIX® , SILVAGEN® a SILVAFORM® představuje výrazně nový prvek, který přináší četné výhody. Tablety jsou výhodné především pro aplikaci k rostlinám na hůře dostupných stanovištích, nebo tam, kde nelze použít obvyklé způsoby hnojení. Představují ideální formu individuálního hnojení ke každé rostlině zvlášť a vytvářejí v půdě nebo v substrátu dostatečnou zásobu živin bez obav z nežádoucího zvýšení koncentrace půdního roztoku a ze ztrát vymýváním živin. Aplikace je jednoduchá a lokalizovaná, umožňuje přesné dávkování k rostlině a minimalizuje neproduktivní hnojení půdy mimo dosah kořenového systému. Použití tabletových hnojiv znamená značnou úsporu času, práce a výjezdu do porostů k doplňkovému hnojení. Odpadá problematické a pracné míchání substrátu s klasickými hnojivy. Práce s tabletami je velmi hygienická. Při manipulaci s tabletami se nepráší podobně jako u práškových nebo i z části granulovaných hnojiv.

Významný je ekonomický efekt, spočívající ve zlepšeném vzrůstu sazenic při aplikaci hnojiv SILVAMIX®, SILVAGEN® a SILVAFORM® zkrácením doby obratu u květů a zvýšení nárůstu dřeva.

 

Doporučené použití hnojiv řady SILVAMIX® , SILVAGEN® a SILVAFORM®

 

Použití hnojiv SILVAMIX® , SILVAGEN® a SILVAFORM® je v zásadě univerzální. Ideálně jsou však tato hnojiva vhodná především pro hnojení a dohnojování mladých výsadeb a sazenic dlouhodobě rostoucích rostlin. V těchto případech rostlina optimálně využívá živiny z hnojiv po dobu minimálně dvou vegetačních období. Dosud se velmi osvědčilo využití hnojiv SILVAMIX® , SILVAGEN® a SILVAFORM® např. při hnojení lesních výsadeb na stanovištích a sazenic v lesních školkách, hnojení výsadeb stromů a keřů po rekultivacích, výsadeb podél silnic, hnojení keřů, stromů a květin v okrasném zahradnictví, bonsají, ovocných dřevin, vinné révy, maliníku, angreštu, rybízových keřů, jahodníku, ostružníku atd. Startovací hnojení je rovněž velmi účinné i u tropických a subtropických výsadeb (kokosové palmy, olivy, banánovníky, citrusovníky, pomerančovníky, gumovníky apod.). Kromě použití tablet pro hnojení rostlin ve volné půdě je lze s úspěchem aplikovat i do květináčů a balkónových truhlíků. Mimořádných výsledků se v těchto případech dosahuje použitím hnojiva SILVAMIX®FORTE, SILVAGEN® a SILVAFORM® při pěstování muškátů, převislých muškátů a petunií. Prášková forma hnojiv SILVAMIX® se dosud úspěšně uplatňuje při přípravě lesnických a zahradních substrátů a při celoplošném dohnojování především lesních sazenic ve foliových krytech a na volné ploše. Vegetační pokusy prováděné a vyhodnocované renomovanými pracovišti v České republice i v zahraničí potvrzují opakovaně výborné vlastnosti hnojiv SILVAMIX® , SILVAGEN® a SILVAFORM® jako zásobních hnojiv pro speciální rostliny.