ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

ÚČINEK HNOJIVA SILVAMIX® FORTE U VYBRANÝCH OVOCNÝCH TROPICKÝCH A SUBTROPICKÝCH DRUHŮ

Tropické a subtropické rostliny tvoří vegetaci země. Některé z nich- užitkové ovocné druhy, se pěstují na plantážích k produkčním účelům. Základním požadavkem pěstování   je vysoká kvalita užitkových částí těchto rostlin.

 

Součástí moderní agrotechniky tropických a subtropických rostlin je optimální výživa.   V současné době je dostupná na trhu řada průmyslových hnojiv zajišťující specifické požadavky na výživu i aplikaci. Kromě dlouhodobě známých rychle rozpustných průmyslových granulovaných nebo kapalných hnojiv používaných   především pro potřeby intenzivního zemědělství (tzv. Fast Release Fertilizer- FRF) jsou stále častěji vyvíjena speciální hnojiva využívající originálních fyzikálně chemických principů i forem aplikace, podstatně lépe splňující požadavky   selektivní výživy rostlin.   

 

Zajímavým řešením je řada speciálních plných zásobních pomalu rozpustných hnojiv- SILVAMIX ® české výroby, konstruovaných na bázi Ureaformu a podvojných fosfátů hořečnato- draselných, vyráběných ve formě tablet různé gramáže. Patří do kategorie tzv. Slow Release Fertilizer- SRF (http://www.silvamix.com). Na rozdíl od FRF je typickou vlastností těchto hnojiv pomalé uvolňování živin do půdy a v případě hnojiv SILVAMIX ® i neionogení charakter základní hnojivé hmoty. Tyto vlastnosti optimalizují uvolňování živin z hnojiva SRF a oproti FRF se tak podstatně redukuje zasolování půd, které je v některých oblastech (hlavně v oblastech aridních) závažným problémem.

 

Ve sklenících České zemědělské univerzity – Institutu tropického a subtropického zemědělství v Praze 6 - Suchdole byl založen dvouletý experiment na ověření účinnosti hnojiva SILVAMIX ® FORTE (NKP 17.5-16.0-18.5 + 9.0% MgO; ECOLAB ZNOJMO spol. s r.o. ČR)   ve formě tablet   u vybraných tropických a subtropických ovocných druhů. Do pokusu byly vybrány dva druhy rostlin – lokvát a kantonský citroník. Lokvát ( Eriobotrya japonica) je subtropický stále zelený strom, pěstovaný v zemích kolem Středozemního moře. Potřebuje dostatek živin hlavně před a během kvetení, které ojediněle probíhá v zimních měsících a při tvorbě plodů. Druhá pokusná rostlina byla z rozsáhlého rodu Citrus - tropický rangpurský lajm či kantonský citroník ( Citrus limonia), který se na plantážích v Brazílii   používá jako podnož pro místní odrůdy pomerančovníků. Je nenáročný na pěstování a brzy začíná bohatě kvést a plodit.

 

Pokusné rostliny byly rozděleny do 4 skupin. První skupina - kontrola - nebyla hnojena vůbec. Druhá skupina byla hnojena granulovaným hnojivem Cererit ® Z (NPK 10.0-9.0-14.0 + 1.3% MgO; Synthesia Pardubice,ČR) při zakládání pokusu a během experimentu již nebyla přihnojována. Třetí skupina byla hnojena hnojivem SILVAMIX ® FORTE na povrch půdy. U čtvrté skupiny byl SILVAMIX ® FORTE aplikován pod kořenový bal. Objem květináče při založení pokusu odpovídal zhruba 0,5 l, a proto u 3. a 4. skupiny byla zapravena jen polovina tablety (podle dávkování, jež uvádí výrobce : 1 tableta na 1 l zeminy). U 2. skupiny bylo použito ekvivalentní hmotnostní množství průmyslového hnojiva Cererit.

 

U lokvátu byly sledovány dva růstové parametry - výška rostlin a počet listů. U kantonského citroníku se měřila výška rostlin a druhým rokem se zaznamenával průběh kvetení a tvorba plodů.

 


Lokvát

 

Od začátku pokusu nehnojená první skupina zaostávala za skupinami ostatními. Obě skupiny hnojené hnojivem SILVAMIX ® FORTE prokazovaly během pokusu lepší přírůstky výškové i listové (tabulka 1). Ke konci pokusu byl porost napaden černí ( Cladosporium sp.), která se rozšířila hlavně na kontrolní rostliny nehnojené a hnojené hnojivem Cererit ® . Díky vyváženému poměru živin u hnojiva SILVAMIX ® FORTE a jejich postupnému uvolňování a neustálému přísunu ke kořenovému systému   rostlin, byly obě skupiny vitálnější a zcela minimálně napadené černí.

 

 

 

Tabulka 1 : Růstové charakteristiky - lokvát

 

Varianta pokusu Výška rostlin Počet listů
cm % ks %
Kontrola 99,21 100,0 33,79 100,0
CERERIT ®Z 108,86 109,7 37,64 111,4
Silvamix ®FORTE k povrchu 116,57 117,5 39,14 115,8
Silvamix ®FORTE ke kořenům 113,07 114,0 39,07 115,6

 

 

 

Tabulka 1 : Růstové charakteristiky - lokvát

 

Varianta pokusu Výška rostlin Počet listů
cm % ks %
Kontrola 99,21 100,0 33,79 100,0
CERERIT ®Z 108,86 109,7 37,64 111,4
Silvamix ®FORTE k povrchu 116,57 117,5 39,14 115,8
Silvamix ®FORTE ke kořenům 113,07 114,0 39,07 115,6

 


Kantonský citroník (Rangpur)

 

Pomalu rozpustné hnojivo SILVAMIX ® FORTE vykazovalo velice pozitivní vliv na časnější nástup květů a kvalitnější tvorbu plodů rostlin.

První rok po aplikaci hnojiva SILVAMIX ® FORTE dosahovaly rostliny vyšších   růstových přírůstků. Druhým rokem nebyly tyto přírůstky již tak výrazné.   Většinu své energie v tomto období rostliny investovaly   do   kvetení a tvorby plodů (tabulka 2). Téměř všechny rostliny 3. a 4. skupiny začaly od ledna kvést. Měly lepší násadu květů a menší opad jak květů, tak i plodů. Kvést začaly i rostliny ostatních skupi, ale jejich nástup do kvetení byl pozdější a nedosahovaly takového počtu květů a následně i plodů.

 

Tabulka 2 : Růstové charakteristiky - kantonský citroník

Varianta pokusu Výška rostlin Počet listů
cm % ks %
Kontrola 62,70 100,0 5 100,0
CERERIT®Z 47,20 75,3 9 180,0
Silvamix® FORTE k povrchu 52,50 83,7 11 220,0
Silvamix®FORTE  ke kořenům 41,70 66,5 19 380,0

 


Závěr

 

Pomalu rozpustné hnojivo SILVAMIX ® FORTE jednoznačně prokazuje svoji kvalitu ve smyslu zásobního hnojiva s dlouhodobým účinkem. Pokusné rostliny lokvátu mají i druhým rokem dostatečný přísun živin, což se projevuje vyššími růstovými i listovými přírůstky (graf 1). U kantonského citroníku způsobuje dřívější vstup rostlin do plodnosti, bohatou násadu květů, jejich menší opad a větší množství kvalitních plodů (graf 2). Zároveň hnojivo příznivě ovlivňuje i zdravotní stav rostlin - jsou vitálnější, mají zdravou barvou listů a jsou méně náchylné ke škůdcům a chorobám.
 
Uplatnění tohoto hnojiva může mít značný ekonomický význam nejen při aplikaci u   pokojových rostlin pro dekoraci strohých interiérů, ale především při plantážním pěstování užitkových druhů rostlin.
Rozdíl v aplikaci tablet - k povrchu půdy nebo pod kořenový bal - není významný. Záleží pouze na technických možnostech spotřebitele.
 

 


 

Graf 1:

Růstové charakteristiky po ukončení pokusu - lokvát

 

192ascz


 

Graf 2:

Růstové charakteristiky po ukončení pokusu - kantonský citroník

 

193ascz