ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI APLIKACE PRÁŠKOVÉHO HNOJIVA SILVAMIX® MG V LESNÍ ŠKOLCE KRÁSNÉ POLE 1994

V roce 1992 jsme obdrželi na zkoušku práškové hnojivo SILVAMIX®MG (výrobce ECOLAB ZNOJMO s.r.o.), které jsme aplikovali v různých dávkách na různé dřeviny (viz. tab. č.1) v poměrně pozdní době a to na síje začátkem června a na obalovanou sadbu v druhé polovině června. Výsledek v síjích byl velice dobrý. Zkusmé plochy jasně vykazovaly vyšší semenáčky, které měly i odpovídající sílu v krčku a i na pohled svým vzhledem solidní kvalitu. U obalované sadby, vzhledem k době, kdy bylo hnojivo aplikováno, se neprojevil tak markantní rozdíl ve výškovém přírůstu, ale vzhledově doznaly kvalitativního zlepšení.

Po těchto zkušenostech bylo v roce 1993 zakoupeno celkem 15 tun tohoto hnojiva s tím, že v tomto roce se aplikuje na síje roku 1993 a obalovanou sadbu (viz.tab. č.2). V roce 1994 se počítá s rozšířením i na venkovní školky, hlavně na bukové, kde lze použít na ochranu proti buřeni granulovaný herbicid Casoron G (Solvay-Duphar BV, Holandsko). V ostatních školkách se smrkovým sadebním materiálem se s tímto hnojivem počítá až po vyřešení meziřádkového postřiku herbicidy, konkretně Roundupem (Roundup - Monsanto Europe SA, Belgie), protože po aplikaci hnojiva dochází velmi rychle k silnému zaplevelení pohnojených ploch, které se pak musí několikrát za vegetační období plít.

 

V letošním roce bude provedena provozní zkouška s tabletovanou formou hnojiva, které by se aplikovalo přímo při obalování semenáčků do RCK obalů v dávce 1 tableta na kelímek, takže sazenice bude mít dostatek živin pro svůj růst v obalu a přitom jí zbude dostatek živin i po přesazení na paseku a tím se i sníží ztráty při zalesňování.

Zkušební plochy z roku 1992 byly v roce 1993 opětovně pohnojeny a zde došlo k velice solidnímu výškovému přírůstu. Např. u smrku /2 v obalu nisula dělal tento výškový přírůst 25-35 cm a u smrku 2/0 prostokořeném 17-22 cm. Přitom tyto přírůsty měly i odpovídající sílu a dostatek bočních pupenů.
Mezi velké výhody tohoto hnojiva patří i to, že absolutně nepoškozuje listovou plochu semenáčků a sazenic, takže jej lze bez problémů aplikovat na list i ve foliových krytech, kde je dost vysoká vzdušná vlhkost. Názorný příklad jsme měli u bukových semenáčků, kdy jsme toto hnojivo použili ve stádiu 2-4 pravých listů a kdy došlo k ulpění většího množství hnojiva mezi dvěma listy a ani po měsíci na těchto listech nebyla sebemenší známka jejich poškození. Stejný výsledek jsme zaznamenali i u smrkové sadby, kdy došlo k ulpění několika menších hrudek v jehličí, které po celou dobu, co byly vystaveny působení hnojiva, nejevily sebemenší známky poškození.

Mezi výhody se může zahrnout skutečnost, že hnojivo potlačuje růst játrovky a při jejím silnějším zasažení dochází až k jejímu úhynu. Na mechy toto neplatí, spíše se jejich růst urychluje, ale po následné aplikaci 2% roztokem modré skalice se bez problémů dají udržet na únosné úrovni. Další výhodou je, že nedochází k tak silnému a rychlému vyplavování živin jako je tomu při aplikaci tekutých hnojiv nebo Cereritu (CERERIT Z – Synthésia, a.s., Pardubice) či NPK (GRANagro Městec Králové). Vzhledem k tomu, že toto hnojivo působí dlouhodobě, používáme při opakovaném hnojení druhým rokem pouze poloviční dávku, aby nedocházelo k nepřiměřenému růstu nadzemní části na úkor kořenového systému.

I při takto silném přihnojování si semenáčky zachovávají kvalitní kořenový systém, který je bohatý na kořenové vlášení.

Týden po aplikaci hnojiva začíná silně bujet buřeň, po dvou až třech týdnech se začíná projevovat vliv hnojiva na sazenicích a semenáčcích a po uplynutí pěti týdnů je vliv hnojiva již markantní jak na vzhledu, tak i na růstu. Při aplikaci do konce května (čím dříve tím lépe) dochází i k včasnému zdřevnatění letorostů a tím k vyloučení možných škod přízemními mrazíky na počátku října. Zdřevnatění letorostů lze ještě podpořit postřikem roztoku PK-solu (Lovochemie Lovosice) v 1% koncentraci pro starší sazenice a 0.5% pro semenáčky z běžného roku v dávce 1 litr na 1 metr čtvereční, a to ve dvou termínech: 1. poslední dekáda měsíce srpna a 2. koncem druhé dekády měsíce září. Do postřiku lze přidat i huminové kyseliny zn. Kadostin. 

 

Při pravidelném používání hnojiva SILVAMIX®MG lze veškerý sadební materiál pěstovat v surovém, neobohaceném rašelinovém substrátu a dobu, potřebnou k vyprodukování výsadby schopné sazenice, lze např. u smrku zkrátit o 1 až 2 vegetační cykly oproti klasickému pěstování při zachování vysoké kvality sazenic.

 


 

Uniles a.s. Rumburk disponuje 15 foliovými kryty Olbramovického typu o rozměrech 9 x 50 m ve kterých je zabudovaná pojezdová závlaha zn. Dolimat ze ZD Dolina Uherské Hradiště. Tato závlaha umožňuje stejnoměrné dávkování závlahové vody v několika variantách. Do závlahy lze mísit i postřikové látky např. fungicidy a tekutá hnojiva. V těchto foliových krytech se pěstují veškeré jehličnaté síje a převážná část listnatých síjí. Jehličnaté síje se ve stádiu 1/0, maximálně 2/0 používají pro školkování ve venkovních školkách (smrk ztepilý) nebo pro obalování do RCK či nisulí (smrk, modřín, borovice atd.). Semenáčky 2/0, které odpovídají normě pro přímou výsadbu se používají na zalesňování (převážně jde o borovici, v menší míře modřín a smrk zt.). Listnaté síje se většinou používají ve stáří 1/0 na zalesňování (olše a javor 100%, dub a lípa v 70% a buk 50% z celkového množství). Zbytek se obaluje převážně do RCK obalů z důvodů požadavků odběratelů.

Ve foliových krytech pěstujeme semenáčky v plastových přepravkách (zelinářské, pekařské a pod.) naplněných substrátem. Smrk, modřín, jedle a v menší míře buk pěstujeme v 10 cm vrstvě substrátu a borovici, olši, javor, lípu a většinu buku v 16 cm vrstvě substrátu. Tato technologie umožňuje rychlejší a šetrnější manipulaci se sazenicemi. Sazenice, které jdou přímo na zalesňování, se až na paseku dopravují v těchto přepravkách, ze kterých se vyzvedávají až těsně před zalesněním. Semenáčky nebo sazenice, které se pěstují do věku 2/0, se v těchto přepravkách vyvezou jako 1/0 na dopěstovací vyštěrkovanou plochu, kde se dopěstují na 2/0. Foliový kryt lze proto každoročně používat na nové síje. Tyto vyštěrkované dopěstovací plochy s umělou závlahou mají celkově výměru 2,75 ha. Veškeré hnojení se dosud provádělo tekutými hnojivy, které se rychle závlahou vyplavovaly a tím výsledný efekt zdaleka neodpovídal vynaloženým nákladům.

Dále pěstujeme sazenice ve 12 venkovních školkách o celkové výměře 7,30 ha. Zde se pěstuje převážně smrk. V menší míře se zde seje javor, jasan a buk.

 

Krásné Pole, 6.1.1994

 

Tabulka č. 1:  Výsledky hnojení v roce 1992

Dřevina Věk; způsob pěstování Dávka na 1m 2 (g) Přírůst po hnojení (cm) Přírůst bez hnojení (cm) Střední přírůst (%)
SM 1/0; sí­je 160 10 - 14 7 - 11 33,3
SM 1/0; sí­je 80 8 - 12 7 - 11 11,1
SM 1/1; nisula 160 4 - 6 3 - 5 25,0
SM 1/1; nisula 80 3 - 5 2 - 5 14,2
SM 1/2; nisula 320 4 - 7 2 - 4 83,3
SM 1/2; nisula 160 3 - 6 2 - 4 50,0
MD 1/0; sí­je 160 15 - 19 11 - 14 36,0
MD 1/0; sí­je 80 13 - 16 11 - 14 16,0
MD 1/1; RCK 200 14 - 20 10 - 16 30,8
MD 1/1; RCK 100 12 - 17 10 - 16 11,5
SM pich. 2/2; RCK 200 4 - 6 3 - 5 25,0
BK 2/1; RCK 200 8 - 10 5 - 7 50,0
JD cor. 2/1; RCK 160 5 - 6 4 - 5 22,2
JD běl. 1/1; prost. 160 4 - 6 3 - 5 25,0
 
Poznámka:
  1. Rozdíly v přírůstu sazenic nejsou tolik markantní z důvodů pozdní aplikace
  2. Z důvodu silného deficitu živin v substrátu byly jehlice sazenic před přihnojením krátké a žluté. Po přihnojení dostaly zdravou zelenou barvu.

 

Tabulka č. 2:  Výsledky hnojení v roce 1993

Dřevina Věk; způsob pěstování Dávka na 1m2 (g) Přírůst po hnojení (cm) Přírůst bez hnojení (cm) Střední přírůst (%)
SM 1/0; sí­je 160 12 - 18 7 - 11 66,6
SM 2/0; prost. 160 8 - 18 3 - 6 188,8
SM 1/1; nisula 300 8 - 16 4 - 8 100,0
SM 1/2; nisula 300 7 - 15 3 - 7 120,0
SM pich. 2/2; RCK 300 6 - 10 3 - 5 100,0
MD 1/0; sí­je 160 15 - 21 11 - 15 38,5
MD 2/0; prost. 160 12 - 25 10 - 17 37,0
MD 1/1; RCK 160 16 - 26 12 - 18 40,0
MD 1/1; nisula 140 15 - 24 11 - 18 34,5
BO 1/0; sí­je  160 12 - 17 10 - 15 16,0
BK 1/0; sí­je 160 15 - 40 12 - 25 48,6
DB 1/0; sí­je 160 16 - 40 10 - 22 75,0
JD cor. 2/1/2; PVC 200 8 - 14 4 - 8 83,3

SM - Smrk; MD - Modří­n; BO - Borovice; BK - Buk; DB - Dub; JD - Jedle;