ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

Výsledky zkoušek

Vyhledávání podle typu hnojiva:

Vyhledávání podle rostliny:

VYUŽITÍ TABLETOVANÝCH POMALU ROZPUSTNÝCH HNOJIV U VÍCELETÝCH KULTUR

Doc.Ing. Vojtěch ŘEZNÍČEK, Csc. a Dr.Ing. Petr SALAŠ
MENDLOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERSITA v BRNĚ, Zahradnická fakulta v Lednici, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, LEDNICE

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU HNOJENÍ SAZENIC SMRKU (Picea abies/L./Karst.) HNOJIVEM SILVAMIX® PŘI PĚSTOVÁNÍ LESA V ZÁPADNÍCH SUDETECH - SZKLARSKA PORĘBA (1993 - 1994)

Dr inź. R.J.WALENDZIK
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNICKÝ, Oddělení půdoznalectví a hnojení, Sękocin Las, Raszyn, POLSKO

VLIV HNOJIV SILVAMIX® NA VÝVOJ MYKORRHIZ V LESNÍ ŠKOLCE

Doc. dr. hab. Maria Rudawska
DENDROLOGICKÝ INSTITUT PAN, KÓRNIK, POLSKO

POUŽITÍ POMALU PŮSOBÍCÍCH HNOJIV SILVAMIX®FORTE A SILVAMIX® V PRÁŠKOVÉ FORMĚ PRO HNOJENÍ DŘEVIN V KONTEJNERECH

Dipl. Ing. Martin DUBSKÝ
VÝZKUMNÝ ÚSTAV OKRASNÉHO ZAHRADNICTVÍ V PRŮHONICÍCH U PRAHY

STANOVISKO K POUŽÍVÁNÍ LESNÍCH HNOJIV ŘADY SILVAMIX® V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Dipl. Ing. Jan MATERNA, CSc.
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, Praha

HNOJIVA ŘADY SILVAMIX® V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

Doc.Ing.Vilém PODRÁZSKÝ, CSc., a Jiří KRATOCHVÍL
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, Lesnická fakulta, Praha

ZPRÁVA O VÝSLEDKU OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI POMALU ROZPUSTNÝCH HNOJIVÝCH TABLET SILVAMIX® PŘI DOHNOJOVÁNÍ LESNÍCH VÝSADEB

Dipl. Ing. Bedřich FIŠER, CSc. a Dipl. Ing. Lubomír KUBELKA, CSc.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI (VÚLHM), Jíloviště-Strnady

VYUŽITÍ TABLETOVANÝCH HNOJIV ŘADY SILVAMIX® V OKRASNÉM ZAHRADNICTVÍ A V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ (ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA) 1998

Dr. Ing. Petr SALAŠ, Doc.Ing.Vojtěch ŘEZNÍČEK, CSc. a Ing. Marcela LIŠKOVÁ
MENDLOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ, Zahradnická fakulta v Lednici, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

PŘÍSPĚVEK K ÚSPĚŠNÉMU PĚSTOVÁNÍ JAHODNÍKU (1999)

Doc.Ing.Vojtěch ŘEZNÍČEK, Csc. a Dr.Ing.Petr SALAŠ
MENDLOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ, Zahradnická fakulta v Lednici, Ústav šlechtění­ a množení­ zahradnických rostlin, Lednice

ZKOUŠENÍ A HODNOCENÍ DLOUHODOBĚ ROZPUSTNÉHO HNOJIVA SILVAMIX® FORTE V OKRASNÉM ZAHRADNICTVÍ

Dipl. Ing. Jiří SOUKUP, CSc.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV OKRASNÉHO ZAHRADNICTVÍ V PRŮHONICÍCH U PRAHY

POUŽITÍ POMALU ROZPUSTNÉHO HNOJIVA ŘADY SILVAMIX® U OKRASNÝCH DŘEVIN - 2004

Dipl. Ing. Martin DUBSKÝ
VÝZKUMNÝ ÚSTAV OKRASNÉHO ZAHRADNICTVÍ, Průhonice u Prahy

VYUŽITÍ TABLETOVANÝCH HNOJIV VE VÝROBĚ OVOCNÉHO ŠKOLKAŘSKÉHO MATERIÁLU (ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA)

Doc. Ing. Vojtěch ŘEZNÍČEK,CSc., Dr. Ing. Petr SALAŠ, a Dipl. Ing. Martin MRÁČEK
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ, ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI, ÚSTAV ŠLECHTĚNÍ A MNOŽENÍ ZAHRADNICKÝCH ROSTLIN, Lednice

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O TESTECH HNOJENÍ LESNÍCH POROSTŮ TABLETAMI POMALU ROZPUSTNÉHO HNOJIVA SILVAMIX® FORTE

Victor BRUNETTE, F. EEG., Jean-Claude NADEAU (majitel lesa), Regis NADEAU (lesní­ technik) and Rudy VIT, MSc.F.
St. Jacques de Leeds, Québec, Canada

VÝSLEDKY ZKUŠEBNÍ APLIKACE LESNÍCH HNOJIV ŘADY SILVAMIX® V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Doc. Ing. Vilém PODRÁZSKÝ, CSc., Ing. Jiří REMEŠ a Jiří KRATOCHVÍL
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, Lesnická fakulta, Katedra Pěstování lesů, Praha

MOŽNOSTI VYUŽITÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Doc. Ing. Vilém PODRÁZSKÝ CSc., Dipl. Ing. Jiří­ REMEŠ a Jiří KRATOCHVÍL
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, Lesnická fakulta, Praha

VÝSLEDKY APLIKACE HNOJIV ŘADY SILVAMIX® V LESNÍCH POROSTECH - 2004

Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Jiří Remeš
KATEDRA PĚSTOVÁNÍ LESŮ, LESNICKÁ FAKULTA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE, KAMÝCKÁ 129, 165 21 PRAHA 6 – Suchdol, ČESKÁ REPUBLIKA

ÚČINEK HNOJIVA SILVAMIX® FORTE U VYBRANÝCH OVOCNÝCH TROPICKÝCH A SUBTROPICKÝCH DRUHŮ

Kamila ABRAMČUKOVÁ*, Prof. Ing. Pavel VALÍČEK, DrSc.,
Ing. Kamila HOLUBOVÁ, Csc.,
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERSITA, Institut tropického a subtropického zemědělství, Praha-Suchdol

POMALU ROZPUSTNÁ HNOJIVA A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ V LESNÍCH ŠKOLKÁCH

Dr. Ing. Petr SALAŠ1, Doc. Ing. Vojtěch ŘEZNÍČEK, CSc.1, Zdeněk ČÁP2
1MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ, Zahradnická fakulta Lednice, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin 2FORESTA , a.s., Brumov-Bylnice, lesní školka Kladíkov, Moravský Písek, Česká republika

POMALY ROZPUSTNÁ HNOJIVÁ A ICH VYUŽITIE V LESNÍCTVE

Ing. Anna TUČEKOVÁ, PhD., Ing. Milan SARVAŠ, PhD.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNICKÝ, Zvolen

VYHODNOCENÍ LENÍCH KULTUR A VÝSEVŮ PO APLIKACI POMALU ROZPUSTNÉHO LESNÍHO HNOJIVA SILVAMIX®MG

Ing. Milan SARVAŠ, PhD., Ing. Anna TUČEKOVÁ, PhD., Ing. Vladimír ŠEBEŇ
VÝSKUMNÝ ÚSTAV LESNÍCKÝ, Zvolen

POSOUZENÍ UŽITEČNOSTI HNOJIVA SILVAMIX®MG PRO POTŘEBY ŠKOLKAŘSKÉ 1995

Prof. Dr. Andrzej KLOCEK
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNICKÝ, Oddělení půdoznalectví a hnojení, Sękocin Las, Raszyn, Polsko

VÝSLEDKY ZKOUŠEK ÚČINKU HNOJENÍ SAZENIC SMRKU A BUKU HNOJIVY SILVAMIX® MG, SILVAMIX® W a SILVAMIX® (1997)

Dr inź. R.J.WALENDZIK
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNICKÝ, Oddělení půdoznalectví a hnojení, Sękocin Las, RASZYN, POLSKO

ZPRÁVA O VÝZKUMU HNOJENÍ SMRKOVÝCH, BUKOVÝCH A MODŘÍNOVÝCH LESNÍCH VÝSADEB A JEDNOTLIVÝCH A SKUPINOVÝCH VÝSADEB JAVORU A LIMBY POMALU ROZPUSTNÝM LESNÍM HNOJIVEM SILVAMIX® MG NA TERÉNU NADLESNICTVÍ SZKLARSKA PORĘBA (OBDOBÍ VÝZKUMU 1997-1998)

Dr inż. Rudolf Jacek WALENDZIK a Prof.Dr.Andrzej KLOCEK
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNICKÝ, Samostatné pracoviště půdoznalectví a hnojení, Sękoczin Las, 50 090 Raszyn, Polsko

VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI APLIKACE PRÁŠKOVÉHO HNOJIVA SILVAMIX® MG V LESNÍ ŠKOLCE KRÁSNÉ POLE 1994

Jaroslav KUČERA
UNILES a. s. Rumburk, Školkařské středisko Krásné Pole, CHŘIBSKÁ

ÚČINNOST HNOJIVA SILVAMIX® V LESNÍCH ŠKOLKÁCH

Ing. Pavel BURDA
LESNÍ FAKULTA ČZU PRAHA, Katedra pěstování lesů, Praha-Suchdol