ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

Aplikace hnojiv

Dipl. Ing. Lubomí­r KUBELKA, CSc., Dipl. Ing. Jaroslav KUBÍČEK, CSc.,
Dipl. Ing. Jiří­ SOUKUP, CSc., a Dipl. Ing. Josef ČAPEK

 

STÁTNÍ LESY, Podnikové ředitelství Teplice,
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE, Ústi nad Labem,
VÝZKUMNÝ ÚSTAV OKRASNÉHO ZAHRADNICTVÍ, Průhonice u Prahy
a LESNÍ ÚŘAD MĚSTA JÁCHYMOV, Jáchymov

 

1. Aplikace tabletovaných hnojiv k sazenicí­m stromů a keřů na stanovišti

Plná zásobní hnojiva SILVAMIX® ve formě tablet jsou vhodná zvláště pro hnojení a dohnojování 1 – 4 letých stromů a keřů na stanovištích a k individuálnímu hnojení sazenic v okrasných, ovocných a lesních školkách.
Používá se nejméně dávka 40 – 50 g k jedné sazenici, t.j. 4-5 tablet (à 10 g) (obr 1). K 1-4 letému stromku nebo keři se kladou tablety na povrch půdy (obr.2.) a patou nohy se zašlápnou mělce pod povrch. Lze je zapravit i do úrovně kořenů (nikoliv pod kořenový systém rostliny), na okraj výsadbové jamky (obr.3.). Vzdálenost tablet od kmene odpovídá průmětu obvodu koruny na půdu. Nejblíže se tablety kladou do vzdálenosti 15 cm od kmene, nejdále do vzdálenosti o 10 cm větší než je průmět obvodu koruny na půdu (obr.1-3.). Způsob aplikace se volí podle místních a klimatických podmínek.

30asen 30bsen 30csen
Fig. 1 Fig.2 Fig.3

2. Hnojení a dohnojování výsadeb v nádobách nebo balkonových truhlících

Tabletovaná hnojiva se používají na hnojení a dohnojování okrasných rostlin a květin v doporučené dávce -1 tableta (á 5 g, nebo 10 g) na litr zeminy dle místních podmínek a charakteru rostlin..

a) Hnojení
Tablety se pokládají při výsadbě na vrstvu zeminy pod kořenový balíček. Při použití většího počtu tablet se tyto pravidelně rozloží v obvodu kořenového systému (obr.5.).

b) Dohnojování
Tablety se zaškrábnou mělce pod povrch zeminy ve vzdálenosti 5 až 10 cm rovnoměrně od kmene zakořenělé rostliny (obr.4.).

31asen 31bsen
Fig.4 Fig.5


3. Aplikace hnojiv ve formě prášku

Hnojiva SILVAMIX® ve formě prášku jsou vhodná pro hnojení a dohnojování sazenic v lesních a okrasných školkách na volné ploše nebo pro přípravu lesních a zahradních substrátů.
V roce setí se práškové hnojivo SILVAMIX® aplikuje posypem v dávce nejméně 200-300 g/m2. V následujícím roce se doporučuje hnojení opakovat v minimálně poloviční dávce – 100-150 g/m2, nebo případně dodatečně dohnojit rostliny dle místních potřeb jednosložkovým rychle rozpustným dusíkatým hnojivem.
Při výrobě substrátů z rašeliny nebo jiných materiálů se používá dávka práškového hnojiva SILVAMIX®3kg/m 3 výsledného substrátu.

Doba aplikace hnojiv řady SILVAMIX® ve formě tablet a prášku

Optimální hnojení a dohnojování tabletami i práškovou formou hnojiv SILVAMIX® se provádí do konce měsíce července. Při jarní výsadbě se s úspěchem tato hnojiva aplikují k sazenicím ještě v témže roce. Ekonomicky úsporná je varianta současné aplikace hnojiva při výsadbě. Nejúčinnější je dohnojování sazenic v roce následujícím po výsadbě. Podle místních podmínek je možné u prostokořených sazenic hnojivo aplikovat v krajním případě i v podzimních měsících – v září a v říjnu.
Pokládání tablet na sníh je nevhodné.
U většiny rostlin nehrozí přehnojení a zničení rostlin při dohnojování, a to ani při několikanásobně vyšší aplikaci hnojiva k rostlině.