ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

POSOUZENÍ UŽITEČNOSTI HNOJIVA SILVAMIX®MG PRO POTŘEBY ŠKOLKAŘSKÉ 1995

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNICKÝ
ul.Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr.3
skr.poczt.61, 00-973 Varšava, POLSKO

 

Varšava, 1995.09.05
SPWZ-5011/BLP-548/95
Generální ředitelství
polských státních lesů
ul.Wawelska 52/54
00-922 Varšava

 

V návaznosti na dopis ZZ-11-7171/10/95 ze dne 29. 8. t.r. zasílá Výzkumný ústav lesnický ve Varšavě (IBL) posouzení užitečnosti hnojiva SILVAMIX® MG české provenience (ECOLAB ZNOJMO, s.r.o.) pro potřeby školkařské, vypracované oddělením půdoznalectví a hnojení IBL v rámci úkolu BLP 548.
Uvedené hnojivo bylo vyvinuto hlavně se zaměřením na půdní podmínky v Sudetech, charakterizované deficitem hořčíku a fosforu při malém nedostatku dusíku a draslíku v kyselých lesních půdách. Tyto deficity se rovněž potvrzují v pracech IBL (ZGN), prováděných od roku 1987 ve Sklarskej Porębě (Krkonoše).

Uvedené složení hnojiva SILVAMIX® MG je minimálně 8% N; 12,0% P2O5; 5,0% K2O; 15% MgO. Takto vypracované chemické složení hnojiva zlepšuje podmínky pro vzrůst lesních sazenic při pěstování tam, kde v podmínkách významně nízkého pH (nejčastěji 3,0 pH v KCl nebo mírně vyšší v oblastech akumulačně humusové zeminy) je maximálně omezen přísun fosforu.

Hnojivo současně obohacuje půdu hořčíkem, dusíkem a draslíkem, přičemž úloha hořčíku je dvojí, t.j. kromě doplnění jeho obsahu v půdě redukuje i kyselost půdy (vypírání iontu H+ ze sorpčního komplexu půdy iontem Mg2+). Proto poměrně vysoký obsah MgO.

Hnojivo se doporučuje pro aplikaci v lesní pěstební činnosti použít ve formě tablet zatlačovaných v počtu 4-5 kusů (à 10 g) kolem sazenice (minimálně ve vzdálenosti 15 cm od kmene a maximálně do vzdálenosti o 10 cm větší než je průmět obvodu koruny na půdu). Uvolňování živin z tabletovaného hnojiva trvá (dle autorů) 2-3 roky.

Výzkum IBL ve Sklarzské Porębě vykázal po aplikaci hnojivem SILVAMIX® o složení minimálně 10% N; 16% P2O5; 6% K2O a 5% MgO v množství 4 tablety k sazenici tříletého smrku ve dvou po sobě jdoucích letech po aplikaci průměrně o 30% větší přírůstek výšky proti kontrole.

SILVAMIX® MG obsahující značně vyšší obsah hořčíku může být ještě efektivnější. Jak již bylo řečeno, hnojivo má být aplikováno do kyselých půd (význam Mg ke snížení acidity) s uvedeným deficitem P a Mg a dále K a N.

Použití hnojiva ve školkách, kde zpravidla pH má být a je vyšší (4,0-4,5 pH v KCl) při méně kontrastním deficitu P, Mg, K i N může být méně efektivní než v lesní pěstební činnosti. V tomto případě by bylo žádoucí provést pokusy s práškovou formou hnojiva SILVAMIX® MG po předchozím stanovení půdních podmínek ve školce (chemický rozbor půdy - pěstební vrstvy).

Úvodem možno doporučit (při malých deficitech P a Mg a dále K a N) dávku práškového hnojiva SILVAMIX® MG nepřesahující 300 kg/ha.

Po hnojení SILVAMIXEM nutno před jídlem, pitím nebo kouřením umýt ruce a potřít je krémem. Při podráždění hrdla vypít 2 sklenice teplé vody k odplavení hnojivého nánosu. Hnojivo je nutné skladovat na suchém místě v originálních obalech nepřístupných dětem.

 

Prof.Dr. Andrzej Klocek
Ředitel Výzkumného ústavu lesnického
ve Varšavě