ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU HNOJENÍ SAZENIC SMRKU (Picea abies/L./Karst.) HNOJIVEM SILVAMIX® PŘI PĚSTOVÁNÍ LESA V ZÁPADNÍCH SUDETECH - SZKLARSKA PORĘBA (1993 - 1994)

Tabletované hnojivo SILVAMIX® o složení (N- 10,3 %; P2O5 - 16,2 %; K2O - 6,2 %; MgO - 5,0 %;)  bylo aplikováno na jaře roku 1993 v množství 4 tabletky k sazenici smrku:

  • dvouletého (zkušební parcela 1 - Sklarzska Poręba, Zagórze)
  • tříletého (zkušební parcela 2 - Sklarzska Poręba, Zagórze)

     

 

Pozitivní účinek hnojiva SILVAMIX® je uveden níže:

 

Roční výškové přírůsty - v cm a v %

Zkušební parcela Rok Kontrola (cm) SILVAMIX ® (cm) Přírůstek vůči kontrole (%)
1 1993 6,2 8,5 37,1
  1994 6,8 8,8 29,4
2 1993 7,3 10,0 37,0
  1994 7,9 9,7 22,8

 

Obsah živin v jehličí smrku - v % 2 roky po hnojení - 1994

 

Zkušební parcela Stáří jehličí v létech N P K Mg Ca S
1 1 1,39 0,17 0,43 0,09 0,13 0,093
Kontrola 2 1,23 0,12 0,40 0,07 0,25 0,090
1 1 1,68 0,23 0,51 0,12 0,24 0,086
SILVAMIX® 1 1,41 0,20 0,48 0,10 0,46 0,081
2 1 1,45 0,19 0,49 0,10 0,14 0,091
Kontrola 2 1,24 0,14 0,45 0,08 0,27 0,087
2 1 1,75 0,25 0,53 0,13 0,25 0,085
SILVAMIX® 2 1,40 0,20 0,50 0,10 0,50 0,078

 

 

Jak vyplývá z tabulky č.1, sazenice smrku na parcelách zareagovaly 37% zvýšením ročního přírůstu výšky - 1 rok po pohnojení hnojivem SILVAMIX®  (na obou zkušebních parcelách) vůči kontrole (bez hnojení) a téměř 30 % zvýšením ročního přírůstu výšky ve 2. roce po hnojení (na parcele 1) a téměř 23 % na parcele 2.
Analytické výsledky obsahu živin v jehličí smrku (N, P, K, Mg, Ca) uvedené v tabulce č.2 (provedené 2 roky po hnojení hnojivem SILVAMIX® ) poukazují na jejich vyšší příjem po hnojení vůči kontrole (bez hnojení) a svědčí o příznivé výživě sazenic po aplikaci hnojiva SILVAMIX® . Současně lze pozorovat minimální snížení příjmu síry ve variantě hnojení.
 

Sękocin, dne 9.4.1996

 
Na vědomí:

Generální ředitelství Lasów Państwowych
Odbor lesního hospodářství
00-92 Varšava, ul.Wawelska 52/54